Algemene voorwaarden

Voorwaarden en bepalingen

Welkom bij MondiDeal!

In tijden van COVID-19 garandeert MondiDeal geen absolute bescherming. MondiDeal meent dat het mondkapje voldoet aan de actuele normen en de nood aan comfortabele gelaatsbescherming. MondiDeal zal de stand van de regelgeving doorlopend opvolgen en zo nodig haar mondkapje technisch aanpassen.

MondiDeal is hoe dan ook niet aansprakelijk indien er wettelijke wijzigingen zouden komen aan de normen en regels, of bij verbod van overheidswege dit type mondkapje te gebruiken in een bepaalde context. De klant kan hierdoor geen aanspraak maken op schadevergoeding of prijsvermindering, noch is dit een annulatiegrond voor een nog uit te voeren bestelling.

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van MondiDeal, die zich op MondiDeal.com bevindt, uiteengezet.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van MondiDeal als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Aansprakelijkheid en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en die voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Wij", verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot MondiDeal, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacy beleid van MondiDeal.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn MondiDeal en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op MondiDeal. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze van MondiDeal raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag dit niet doen:

- Opnieuw publiceren van materiaal van MondiDeal

- Verkopen, huren of in sublicentie geven van materiaal van MondiDeal

- Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van MondiDeal

- Herverdelen van de inhoud van MondiDealer

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. MondiDeal filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties geven niet de standpunten en meningen van MondiDeal, zijn agenten en/of filialen weer. Commentaren geven de standpunten en meningen weer van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is MondiDeal niet aansprakelijk voor de commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of de plaatsing van en/of het verschijnen van de commentaren op deze website.

MondiDeal behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en alle commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

- U het recht hebt om Commentaar op onze website te plaatsen en alle nodige licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;

- De Commentaren geen intellectueel eigendomsrecht schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van enige derde partij;

- De Commentaar geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevat dat een inbreuk op de privacy vormt.

- De Commentaar niet zal worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent MondiDeal hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

 

Hyperlinking naar onze inhoud

 De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

- Overheidsinstellingen;

- Zoekmachines;

- Nieuwsorganisaties;

- Distributeurs van onlinegidsen kunnen een link naar onze Website maken op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven maken; en

- Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link maar aanwezig is: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het plaatsen van een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar MondiDeal. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL's van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze Website linken:

- Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

- Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of

- Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Geen gebruik van MondiDeal's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

 

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enige marnier wijzigen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Geen enkele link(s) mag op een Website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, of anderszins in strijd is met, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

 

Uw privacy

Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet dat deze volledig of accuraat is, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

- onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

- onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

- onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

- enige of alle van onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

* We zullen je e-mail nooit met iemand anders delen.
We helpen je graag!
Cash iDEAL Visa Bancontact Belfius KBC ING HomePay
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »